Les províncies

Catalunya es divideix en quatre províncies: Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona

Imatge de les províncies de Catalunya
Font: http://dolorsplazaviatjar.blogspot.com/2017/02/mapa-catalunya.html  

Les províncies de Catalunya són: Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona.

Barcelona té 5.690.752 habitants.

Tarragona té 821.548 habitants.

Lleida té 435.186 habitants.

Girona té 769.274 habitants.  

La província amb més població és Barcelona amb gairebé sis milions de persones perquè abunda el sector terciari, que és el més important de tots.