El clima de les províncies

EL CLIMA SEGONS LA PROVÍNCIA 

 Clima de Girona: Les temperatures són una mica fredes a l’hivern i prou caloroses a l’estiu. Les pluges es concentren a la primavera i especialment a la tardor.  

Clima de Barcelona: les temperatures són suaus a l’hivern i poc caloroses a l’estiu per l’efecte suavitzador de la proximitat del mar. Hi plou poc, de forma concentrada a la primavera i, sobretot a la tardor. 

Clima de Tarragona: Les temperatures són fredes a l’hivern i molt caloroses a l’estiu. Hi plou poc tot l’any. 

Clima de Lleida: hi ha un clima continental amb hiverns bastant freds, i estius calorosos. La boira és un tret distintiu i acompanya molt sovint a la gent de Lleida.

Mapa de el clima de les províncies

Font de: https://www.goconqr.com/es/p/251083